PHP w Wierszu poleceń

Aby móc używać PHP w wierszu poleceń tak jak Perla należy zaistalować dodatkowy pakiet poprzez polecenie:
sudo apt-get install php5-cli
Następnie aby móc używać php wystarczy wydać polecenie:
php plik_uruchamiany

Instalacja ekspresowa

Instalacja ekspresowa jest to instalacja za pomocą 1 polecenia wszystkim elementów serwera LAMP prócz Linuxa czyli Apache,PHP i MySQL.
Polecenie do instalacji ekspresowej to:
sudo apt-get install apache2 php5 mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
Podczas instacji ekspersowej zostaniesz poproszony o hasło do Mysqla w taki sam sposób jak to zachodzi podczas instalacji normalnej.

Zalecane jest po instalacji wykonanie polecenia:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Curl

Curl jest to bibloteka umożlwiająca wysyłanie i odbieranie treści formularzy.
Instalacja tej że bibloteki to jak zwykle 2 polecenia:
1.sudo apt-get install curl php5-curl
Instalujący bibloteke curl zajmującą 680kB miejsca na dysku.
2.sudo /etc/init.d/apache2 restart
Restartujący serwer Apache.

Mod Rewrite

Instalacja modrewrite to wykonanie 2 poleceń:
sudo cp /etc/apache2/mods-available/rewrite.load /etc/apache2/mods-enabled/
kopiujący plik z folderów zawierających moduły możliwe do instalacji do folderu zawierające moduły uruchamiane podczas startu Apache2.
sudo /etc/init.d/apache2 restart

jeśli ci nie działa sugeruję spróbować wykonać jeszcze
sudo a2enmod rewrite

UserDir

UserDir sprawia że każdy użytkownik komputera który ma dostęp do serwera HTTP Apache ma swój folder z skryptami i odowołuję się do nich poprzez localhost/~nazwa_użytkownika/plik.html
Instalacja to 2 polecenia:
sudo a2enmod userdir
uruchamiający moduł userdir oraz
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
restartujący serwer apache w trochę inny sposób.

MySQL

Instalacja Mysqla to wykonanie również 2 poleceń.
Instalacja niezbędnych pakietów:
sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
W czasie instalacji będziemy musieli podać również hasło do bazy danych mysql.
2 Polecenie to polecenie restartu serwera Apache które również można zastąpić restartem komputera.
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Apache

W Ubuntu instalacja ogranicza się do wykonania 1 polecenia w Terminalu(Aplikacje->Akcesoria->Terminal).
Tym poleceniem jest:
sudo apt-get install apache2
Po wykonaniu tego polecenia wymagane jest jeszcze podanie hasła gdyż zachodzi tu proces instalacji oprogramowania.