Curl

Curl jest to bibloteka umożlwiająca wysyłanie i odbieranie treści formularzy.
Instalacja tej że bibloteki to jak zwykle 2 polecenia:
1.sudo apt-get install curl php5-curl
Instalujący bibloteke curl zajmującą 680kB miejsca na dysku.
2.sudo /etc/init.d/apache2 restart
Restartujący serwer Apache.

Brak komentarzy: